Veľké množstvo environmentálnych toxínov má schopnosť ukladať sa v ľudskom tele a časom sa hromadiť. Či už ide o rôzne ťažké kovy (kadmium, olovo, ortuť, nikel, ...), organické látky (ako sú PCB a dioxíny) ​​alebo rôzne mykotoxíny (toxické látky, sekundárne metabolity mikroskopických húb, ktoré môžu byť karcinogénne a imunotoxické). Po chvíli môžu dosiahnuť kritickú úroveň, po ktorej sa prejavia ich negatívne účinky. Dokážu tiež znížiť aktivitu imunitného systému a napomáhajú vzniku rôznych ochorení. Chorý človek stráca energiu a chuť do života.

Pri skúmaní účinku humínových kyselín na vírusy vyvolávajúce aj nádory sa zistilo, že zastavujú replikáciu vírusu HPV (Human papillomavirus) a HSV1 (Herpes simplex virus 1). Pri HIV infekciách sa zistilo, že zabraňujú fúzii T-buniek. Humínové kyseliny výrazne podporia imunitný systém tým, že zabraňujú degradácii imunitných buniek (mastocytov a lymfocytov), stimulujú makrofágy a neutrofily a zvyšujú vylučovanie imunogénnych cytokínov. Pri skúmaní protizápalového účinku humínových kyselín sa zistilo, že znižujú vylučovanie prozápalových cytokínov TNF-α, IL-1β, IL-6 a IL-10, čím tlmia zápal a majú antialergénny efekt, zabraňujú vzniku žalúdočného a duodenálneho (dvanástnikového) vredu po infekcii Helicobacter pylori, a tak i možnému vzniku rakoviny žalúdka a duodéna. Na podobnom princípe bránia vzniku indukovaného žalúdočného vredu aspirínom, indometacínom a diklofenakom, čo umožňuje liečbu citlivejších pacientov uvedenými liekmi.

Výhody pre deti

Deti sú vystavené rovnakým toxickým látkam z prostredia a potravín ako dospelí, ale ich vplyv na detský organizmus môže byť oveľa závažnejší, najmä v dôsledku vyšších koncentrácií v menšom tele dieťaťa. Deti sú vo svojom okolí najčastejšie vystavené toxickým látkam, ako je nikotín v ovzduší či rôzne toxíny v potravinách (ťažké kovy, mykotoxíny či zvyšky liekov a pod.). Negatívne účinky môžu byť oveľa akútnejšie. Ťažké kovy a niektoré organické látky môžu spôsobiť ekzém. Mykotoxíny a látky prenášané vzduchom (napríklad nikotín) môžu spôsobiť alergie a dýchacie problémy (astma a pod.). Je veľmi ťažké odstrániť tieto nebezpečné látky z prostredia, ale humínové kyseliny môžu pomôcť odstrániť toxíny z tela detí. Vďaka svojej zložitej chemickej štruktúre sú humínové kyseliny schopné tieto toxíny pevne viazať a napomáhať ich vylučovaniu z tela.

Žádná položka