obchodní společnosti HUMAC Nativ CZ s.r.o.

se sídlem Nádražní 160, 251 64 Mnichovice

IČ: 17297273, DIČ 17297273

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou zn. C 369557/MSPH

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.humac-nativ.cz

I. Úvodní ustanovení

​1.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů společnosti HUMAC Nativ CZ s.r.o.. (dále jen „HUMAC Nativ“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.humac-nativ.cz (dále jen „webové stránky“), zejména zákazníků, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“) a registrovaných uživatelů (dále jen “uživatel”).

II. Zpracovávané údaje

2.1. HUMAC Nativ zpracovává osobní údaje o zákaznících a uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem či uživatelem při vytvoření objednávky nebo registrací na webové stránce. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

2.2. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá HUMAC Nativ informace o zboží, které zákazníci zakoupili a to prostřednictvím tzv. cookies. Pokud zákazník či uživatel povolil v prohlížeči ukládání cookies a souhlasil s jejich používáním, získává HUMAC Nativ údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

III. Účel zpracovávání údajů  

3.1. Pro vyřízení objednávky HUMAC Nativ využívá jméno, příjmení a kontaktní údaje zákazníka či uživatele.

3.2. Pro propagaci formou obchodních sdělení pro zákazníky a uživatele využívá HUMAC Nativ emailovou adresu či alternativně telefonní číslo k zaslání SMS zpráv. HUMAC Nativ provádí zpracování z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. HUMAC Nativ nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje zákazníkům a uživatelům kdykoli odběr novinek odhlásit, a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

 

IV. Zrušení zasílání obchodních sdělení  

4.1. Zákazníci HUMAC Nativ mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

 

V. Přístup k údajům

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány HUMAC Nativ a pracovníky HUMAC Nativ.

5.2. HUMAC Nativ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům HUMAC Nativ předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které HUMAC Nativ využívá, patří následující společnosti: Upgates (system), DPD CZ (distribuce), Zásilkovna s.r.o. (distribuce), Google LLC (online marketing), Facebook Inc. (online marketing).

 

VI. Délka zpracovávání údajů 

6.1. HUMAC Nativ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté HUMAC Nativ požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává HUMAC Nativ po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí HUMAC Nativ pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na HUMAC Nativ vztahují.

VII. Práva zákazníka a uživatele

7.1. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  • Právo kdykoliv odvolat souhlas

  • Právo opravit či doplnit osobní údaje

  • Právo požadovat omezení zpracování

  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování

  • Právo požadovat přenesení údajů

  • Právo na přítstup k osobním údajům

  • Právo být informován o porušení bezpečnosti

  • Právo na výmaz osobních údajů

7.2. Mimo výše uvedená práva má zákazník či uživatel vždy možnost se obrátit v případě porušení povinností HUMAC Nativ na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Bezpečnost  

8.1. HUMAC Nativ dbá na bezpečnost údajů zákazníků a uživatelů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8.2. Všechny osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

IX. Závěrečné ustanovení

9.1 V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na HUMAC Nativ info@humac-nativ.cz

 Tato pravidla jsou účinná od 1.12.2022

V Praze dne 1.12.2022