Společnost HUMAC s.r.o. se od svého vzniku v roce 2008 zaměřuje na vytvoření takové řady produktů, které přispívají k ozdravení celého potravinového řetězce: půda - rostliny - zvířata - člověk. Snahou kolektivu firmy a osobní snahou bylo za posledních 16 let završit vývoj produktů na bázi přírodních huminových látek s vysokým obsahem huminových kyselin pro humánní použití. Hlavním cílem bylo využít pozitivních vlastností huminových kyselin, které jsou prokázány v množství vědeckých publikací.

Všechny produkty firmy jsou vyráběny ve 100% přírodní kvalitě z huminových látek získaných těžbou Leonarditu. V současnosti úspěšně vyrábíme výrobky pro půdu ve formě půdních kondicionérů, veterinární přípravky, krmné suroviny pro zvířata, specifické výrobky pro snižování emisí v živočišné výrobě a výrobky pro snižování znečištění životního prostředí (těžké kovy a toxiny).

Naše mnohaleté zkušenosti z výzkumu a vývoje produktů na bázi aktivovaných huminových látek přispěly k vývoji řady produktů ve formě doplňků stravy HUMAC® Nativ i pro humánní použití.

Ing. Gejza Szanyi, jednatel společnosti HUMAC s.r.o.