Huminové kyseliny jsou přírodní látky vznikající biologickým, chemickým rozkladem a účinkem mikroorganismů pravěké rostlinné biomasy. V přírodě jsou všudepřítomné, jelikož jsou součástí humusu v půdě. Vysoký obsah huminových kyselin je v bahně (tvoří základ balneoterapie), v rašelině, lignitě, ale zejména v Leonarditě, kde je jejich obsah 60-80 %. Už před staletími se používaly pod různými názvy (Shilajit, silajatu, Uerangyum, Perangyum, Hajar-al-musa, Mummio, Múmie, Asphalt, Minerál Pitch, Jew'spitch, Asphaltum, Bitumen minerál) při léčbě lidí. Celá staletí jsou známé jejich pozitivní účinky při léčbě celé řady onemocnění, jako jsou záněty různých orgánů, gastrointestinální onemocnění, otravy, rakovina, cukrovka, infekční onemocnění, anémie atd.

Jejich vzácný původ z nich vytváří přírodní zásobárnu všech biogenních prvků a přírodních aminokyselin v tzv. chelátových vazbách jako i ve formě komplexních sloučenin. Z nich jsou stavěny živé organismy, tedy i lidský organismus, proto jsou v těchto živých systémech nezastoupitelné pro správné fungovaní celého organismu, hlavně imunitního systému. Dělíme je na hlavní biogenní prvky, elektrolyty, stopové kovy, stopové nekovy, toxické prvky – podle jejich místa v periodické tabulce prvků.

Vysoká dostupnost biogenních prvků zabezpečuje imunitní odezvu organismu. Následkem je zvýšená obranyschopnost, vyrovnané bilance a správná funkce imunitního systému, které jsou základem pro zdravější život.

Žádná položka